Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" червня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 5 063 956,37 4 637 978,67
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  18 667,14 37 535,86
Вартість чистих активів фонду, грн 5 045 289,23 4 600 442,81
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 049,79 957,23
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 166 307,20 3,59 0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 25512617 Вінницька міська Рада UA4000042162 180 1 000,00 180 000,00 189 044,01 4,08 1,8000
3 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 190 191,91 4,10 0,3600
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 18 000 1,76 31 680,00 213 660,00 4,61 0,0093
5 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 220 000 0,25 55 000,00 40 766,00 0,88 0,0097
6 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 40 000 0,25 10 000,00 90 976,00 1,96 0,0013
7 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 600 000 0,10 60 000,00 104 820,00 2,26 0,0023
8 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 17 400,00 0,38 0,0009
9 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 23 25,00 575,00 17 617,10 0,38 0,0006
10 Акції 05393122 ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" UA4000070734 250 82,31 20 577,50 8 750,00 0,19 0,0237
11 Акції 05768898 ВАТ "Дніпрошина" UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 45 000,00 0,97 0,0708
12 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 500 10,00 15 000,00 70 552,50 1,52 0,0063
13 Акції 22048622 ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 10 000 0,25 2 500,00 16 038,00 0,35 0,0082
14 Акції 00213428 ВАТ "Запоріжтрансформатор" UA0800961007 10 000 0,01 100,00 19 500,00 0,42
15 Акції 23269555 ВАТ "Західенерго" UA4000079479 500 10,00 5 000,00 154 351,50 3,33 0,0039
16 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 17 245,00 0,37 0,0029
17 Акції 05444546 ВАТ "Кримський содовий завод" UA4000083117 20 000 1,00 20 000,00 25 900,00 0,56 0,0091
18 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 9 000 0,75 6 750,00 208 251,00 4,49 0,0078
19 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 25 000 0,25 6 250,00 70 125,00 1,51 0,0114
20 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 15 000 0,25 3 750,00 42 000,00 0,91 0,0077
21 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 385 10,00 3 850,00 76 382,46 1,65 0,0664
22 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 74 135,00 9 990,00 233 447,87 5,03 0,0036
23 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 110 000,00 2,37 0,0647
24 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 10 000 0,25 2 500,00 114 050,00 2,46 0,0004
25 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 63 526,80 1,37 0,0030
26 Акції 00165712 ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" UA4000076459 70 000 0,01 700,00 46 200,00 1,00 0,0626
27 Акції 05471081 ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 32 175,00 0,69 0,0113
28 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 31 000 1,05 32 550,00 226 042,70 4,87 0,0411
29 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 1 500 35,00 52 500,00 79 335,00 1,71 0,0161
30 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 20 000 3,35 67 000,00 68 000,00 1,47 0,0286
31 Акції 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA1004311007 100 000 0,25 25 000,00 60 010,00 1,29 0,0005
32 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 49 300,00 1,06 0,0113
33 Акції 00190977 ВАТ "Центральний ГЗК" UA4000066831 5 000 0,25 1 250,00 31 855,00 0,69 0,0009
34 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 10 000 1,30 13 000,00 128 829,00 2,78 0,0027
35 Акції 05508186 ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасy" UA4000067912 8 000 0,25 2 000,00 17 221,60 0,37 0,0024
36 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 12 000 0,25 3 000,00 26 550,00 0,57 0,0014
37 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 85 000 0,25 21 250,00 229 772,00 4,95 0,0621
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
38 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
39 Облігації підприємств 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA4000089593 210 1 000,00 210 000,00 218 580,12 4,71 0,0045
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 637 317,50 3 519 772,79 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 637 317,50 3 519 772,79 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 923,93 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1490
2 205 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 17,50 18.06.2010 17.06.2011 4,4200
3 41 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 22.03.2011 10.04.2012 0,8840
4 91 400,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 1,9710
5 276,35 ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0060
6 1 564,26 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,0340
7 55,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 0,0010
8 1 000,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 23.12.2011 0,0220
9 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 0,0020
10 260 000,00 ВАТ "ХК Банк" 307123 15,00 14.04.2011 16.01.2012 5,6060
11 200 000,00 ВАТ "ХК Банк" 307123 15,50 14.04.2011 16.04.2012 4,3120
Разом:  807 319,54 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90 0,1810
2 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00
3 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.09.2011 595,00 595,00 0,0130
4 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 10.06.2011 10.08.2011 366,26 366,26 0,0080
5 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 09.08.2010 31.12.2011 200 000,08 200 000,08 4,3120
6 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 01.09.2010 101 530,10 101 530,10 2,1890
Разом:  Х Х Х Х Х 310 886,34 310 886,34 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.