Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" грудня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 5 063 956,37 3 817 930,38
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  18 667,14 56 955,64
Вартість чистих активів фонду, грн 5 045 289,23 3 760 974,74
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 049,79 782,56
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 138 758,76 3,63 0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 190 793,05 5,00 0,3600
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
3 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 21 000 1,76 36 960,00 127 726,20 3,35 0,0108
4 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 220 000 0,25 55 000,00 40 766,00 1,07 0,0097
5 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 1 200 000 0,10 120 000,00 118 800,00 3,11 0,0047
6 Акції 00130694 ВАТ "Акціонерна компанія "Вінницяобленерго" UA4000083224 600 10,00 6 000,00 6 600,00 0,17 0,0194
7 Акції 00168076 ВАТ"Дніпроважмаш" UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 10 525,00 0,28
8 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 6 606,00 0,17 0,0009
9 Акції 05768898 ВАТ "Дніпрошина" UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 45 000,00 1,18 0,0708
10 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 3 000 10,00 30 000,00 81 686,70 2,14 0,0127
11 Акції 00169845 ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля" UA4000073084 4 000 1,86 7 440,00 140 500,00 3,68 0,0730
12 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 500 15,25 7 625,00 34 150,65 0,89 0,0048
13 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 24 674,00 0,65 0,0212
14 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 250 10,00 2 500,00 60 754,53 1,59 0,0020
15 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 5 562,00 0,15 0,0029
16 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 10 500 0,75 7 875,00 237 300,00 6,22 0,0092
17 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 20 000 0,25 5 000,00 45 658,00 1,20 0,0091
18 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 28 000,00 0,73 0,0052
19 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 550 10,00 5 500,00 48 002,30 1,26 0,0948
20 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 80 135,00 10 800,00 176 323,25 4,62 0,0038
21 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 213 325,00 5,59 0,2265
22 Акції 00152230 ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" UA0900101009 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,21 0,0155
23 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 12 000 0,25 3 000,00 109 004,40 2,86 0,0005
24 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 32 200,00 0,84 0,0030
25 Акції 05471081 ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 22 500,00 0,59 0,0113
26 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 25 000 1,05 26 250,00 74 620,00 1,95 0,0110
27 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 2 000 35,00 70 000,00 72 866,40 1,91 0,0074
28 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 106 398,00 2,79 0,1317
29 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 250 0,25 62,50 89 250,00 2,34 0,0005
30 Акції 21560766 ПАТ "Укртелеком" UA1004311007 100 000 0,25 25 000,00 44 440,00 1,16 0,0005
31 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 31 030,00 0,81 0,0113
32 Акції 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 18 150,00 0,48 0,0116
33 Акції 00190977 ВАТ "Центральний ГЗК" UA4000066831 15 000 0,25 3 750,00 96 585,00 2,53 0,0027
34 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 22 000 1,30 28 600,00 185 460,00 4,86 0,0060
35 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 15 500 0,25 3 875,00 16 133,95 0,42 0,0018
36 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 70 000 0,25 17 500,00 93 569,00 2,45 0,0511
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
37 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 613 160,75 2 781 842,21 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 613 160,75 2 781 842,21 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 25 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 26.10.2011 30.10.2012 0,6550
2 78 330,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 26.10.2011 04.01.2012 2,0520
3 25 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 31.10.2011 04.11.2012 0,6550
4 73 600,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 31.10.2011 09.01.2012 1,9280
5 200 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 24,50 12.07.2011 11.07.2012 5,2380
6 260 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 15,00 12.07.2011 16.01.2012 6,8100
7 12 846,06 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,3360
8 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.06.2010 31.12.2012 0,1310
9 41 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 22.03.2011 10.04.2012 1,0740
10 57 200,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 1,4980
11 5 433,55 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1420
12 100,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 21.12.2012 0,0030
13 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 0,0030
Разом:  783 609,61 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00
2 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 2 094,22 2 094,22 0,0550
3 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.12.2011 10.02.2012 366,26 366,26 0,0100
4 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 09.08.2010 30.03.2012 250 000,08 250 000,08 6,5480
Разом:  Х Х Х Х Х 252 478,56 252 478,56 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.