Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" грудня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008 пайовий відкритий
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 2 358 261,82 982 166,27
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  22 630,44 8 564,08
Вартість чистих активів фонду, грн 2 335 631,38 973 602,19
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 17 293 12 334
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб,
у т. ч. 
4.1.1  резидентів; 
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 17 293 12 334
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  17 293 12 334
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 135,06 78,94
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 7 000 1,76 12 320,00 42 575,40 4,34 0,0036
2 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 325 000 0,10 32 500,00 32 175,00 3,28 0,0013
3 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 700 10,00 17 000,00 46 289,13 4,71 0,0072
4 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 300 15,25 4 575,00 20 490,39 2,09 0,0029
5 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 18 980,00 1,93 0,0163
6 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 100 10,00 1 000,00 24 301,81 2,47 0,0008
7 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 74 580,00 7,59 0,0029
8 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 20 000 0,25 5 000,00 45 658,00 4,65 0,0091
9 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 26 238,00 2,67 0,0517
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 23 135,00 3 105,00 50 692,93 5,16 0,0011
11 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 5 900 0,25 1 475,00 53 593,83 5,46 0,0003
12 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 14 000 1,05 14 700,00 41 787,20 4,26 0,0062
13 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 1 100 35,00 38 500,00 40 076,52 4,08 0,0041
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 100 0,25 25,00 36 027,60 3,67 0,0002
15 Акції 21560766 ПАТ "Укртелеком" UA1004311007 50 000 0,25 12 500,00 22 220,00 2,26 0,0003
16 Акції 00190977 ВАТ "Центральний ГЗК" UA4000066831 6 200 0,25 1 550,00 39 921,80 4,07 0,0011
17 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 6 700 1,30 8 710,00 56 481,00 5,75 0,0018
18 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 10 409,00 1,06 0,0012
19 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 34 000 0,25 8 500,00 45 447,80 4,63 0,0248
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 174 435,00 727 945,41 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 174 435,00 727 945,41 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 06.09.2012 1,0180
2 34 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 10.01.2012 3,4620
3 10 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 11.09.2012 1,0180
4 39 800,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 05.01.2012 4,0520
5 80 000,00 АТ «БМ БАНК» 380913 19,50 09.11.2011 10.01.2012 8,1450
6 1 736,12 ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735 0,1770
7 13 251,94 КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012 1,3490
8 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.03.2010 31.12.2012 0,5090
9 59 600,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 6,0680
10 105,50 ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0110
11 100,00 АКБ "Інтеграл" 320735 12,00 06.08.2010 21.12.2012 0,0100
12 100,00 АТ «БМ БАНК» 380913 8,00 27.09.2010 0,0100
13 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 0,0100
Разом:  253 793,56 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.12.2011 10.02.2012 427,30 427,30 0,0440
Разом:  Х Х Х Х Х 427,30 427,30 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.