Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" грудня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 1 974 835,71 1 362 284,22
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  5 853,50 4 828,02
Вартість чистих активів фонду, грн 1 968 982,21 1 357 456,20
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 1 342 1 161
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 76 76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 1 266 1 085
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  1 266 1 085
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 467,20 1 169,21
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 140 1 000,00 140 000,00 97 131,13 7,13 0,0076
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 5 000 1,76 8 800,00 30 411,00 2,23 0,0026
3 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 200 000 0,25 50 000,00 37 060,00 2,72 0,0088
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 200 000 0,10 20 000,00 19 800,00 1,45 0,0008
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 200 10,00 12 000,00 32 674,68 2,40 0,0051
6 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 136 10,00 1 360,00 33 050,46 2,43 0,0011
7 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 5 562,00 0,41 0,0029
8 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 67 800,00 4,98 0,0026
9 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 150 10,00 1 500,00 13 119,00 0,96 0,0259
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 30 135,00 4 050,00 66 121,22 4,85 0,0014
11 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 60 950,00 4,47 0,0647
12 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 5 000 0,25 1 250,00 45 418,50 3,33 0,0002
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 12 000 1,05 12 600,00 35 817,60 2,63 0,0053
14 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 700 35,00 24 500,00 25 503,24 1,87 0,0026
15 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 36 000,00 2,64 0,0430
16 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 50 0,25 12,50 17 850,00 1,31 0,0001
17 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 10 700,00 0,79 0,0039
18 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 6 000 1,30 7 800,00 50 580,00 3,71 0,0016
19 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 5 204,50 0,38 0,0006
20 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 20 000 0,25 5 000,00 26 734,00 1,96 0,0146
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 412 622,50 717 487,33 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 412 622,50 717 487,33 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 100 000,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 17,00 27.09.2011 17.09.2012 7,3410
2 45 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 23,75 19.12.2011 19.03.2012 3,3030
3 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 23,75 19.12.2011 14.06.2012 0,0730
4 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 24,00 19.12.2011 13.09.2012 0,0730
5 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 24,50 19.12.2011 13.12.2012 0,0730
6 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 14.03.2013 0,0730
7 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.06.2013 0,0730
8 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.09.2013 0,0730
9 1 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.12.2013 0,0730
10 60 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 15,00 12.07.2011 19.03.2012 4,4040
11 13 941,99 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 1,0230
12 21 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 22.03.2011 19.03.2012 1,5420
13 103 650,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 7,6090
14 37 024,54 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,7180
15 101 100,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 21.12.2012 7,4210
16 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 29.03.2012 0,0070
17 150 000,00 АБ "Експрес-Банк" 322959 13,50 10.05.2011 18.06.2012 11,0110
18 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 29.03.2012 0,3670
Разом:  643 816,53 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.03.2012 595,00 595,00 0,0440
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.12.2011 10.02.2012 385,36 385,36 0,0280
Разом:  Х Х Х Х Х 980,36 980,36 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.