Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" червня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 1 974 835,71 1 673 133,53
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  5 853,50 5 670,46
Вартість чистих активів фонду, грн 1 968 982,21 1 667 463,07
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 1 342 1 242
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 76 76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 1 266 1 166
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  1 266 1 166
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 467,20 1 342,56
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
1 Облігації місцевих позик 25512617 Вінницька міська Рада UA4000042162 90 1 000,00 90 000,00 94 522,01 5,65 0,9000
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 5 000 1,76 8 800,00 59 350,00 3,55 0,0026
3 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 37 060,00 2,22 0,0088
4 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 15 000 0,25 3 750,00 34 116,00 2,04 0,0005
5 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 200 000 0,10 20 000,00 34 940,00 2,09 0,0008
6 Акції 23359034 ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" UA4000081533 100 10,00 1 000,00 19 747,00 1,18 0,0017
7 Акції 05393122 ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" UA4000070734 250 82,31 20 577,50 8 750,00 0,52 0,0237
8 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 200 10,00 12 000,00 56 442,00 3,37 0,0051
9 Акції 23269555 ВАТ "Західенерго" UA4000079479 200 10,00 2 000,00 61 740,60 3,69 0,0016
10 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 17 245,00 1,03 0,0029
11 Акції 05444546 ВАТ "Кримський содовий завод" UA4000083117 25 000 1,00 25 000,00 32 375,00 1,94 0,0114
12 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 200 0,75 2 400,00 74 044,80 4,43 0,0028
13 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 10 000 0,25 2 500,00 28 050,00 1,68 0,0046
14 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 150 10,00 1 500,00 29 759,40 1,78 0,0259
15 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 27 135,00 3 645,00 85 176,93 5,09 0,0013
16 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 5 000 0,80 4 000,00 27 500,00 1,64 0,0162
17 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 3 000 0,25 750,00 34 215,00 2,05 0,0001
18 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 900 9,96 8 964,00 28 587,06 1,71 0,0014
19 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 12 500 1,05 13 125,00 91 146,25 5,45 0,0166
20 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 400 35,00 14 000,00 21 156,00 1,26 0,0043
21 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 17 000,00 1,02 0,0039
22 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 2 000 1,30 2 600,00 25 765,80 1,54 0,0005
23 Акції 05508186 ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасy" UA4000067912 4 000 0,25 1 000,00 8 610,80 0,52 0,0012
24 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 11 062,50 0,66 0,0006
25 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 27 000 0,25 6 750,00 74 943,90 4,48 0,0197
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
26 Облігації підприємств 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA4000089593 90 1 000,00 90 000,00 93 677,19 5,60 0,0019
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 389 361,50 1 106 983,24 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 389 361,50 1 106 983,24 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 014,14 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,3590
2 21 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 22.03.2011 19.03.2012 1,2550
3 116 100,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 6,9390
4 99,22 ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0060
5 4 692,37 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2800
6 14,38 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 0,0010
7 2 150,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 23.12.2011 0,1290
8 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 29.03.2012 0,0060
9 100 000,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 12,00 05.04.2011 19.09.2011 5,9770
10 60 000,00 ВАТ "ХК Банк" 307123 15,00 14.04.2011 19.03.2012 3,5860
11 100 000,00 ВАТ "ХК Банк" 307123 14,00 14.04.2011 19.12.2011 5,9770
12 150 000,00 АБ "Експрес-Банк" 322959 13,50 10.05.2011 18.06.2012 8,9650
13 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 17,25 26.03.2010 17.06.2011 0,2990
Разом:  565 170,11 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.09.2011 595,00 595,00 0,0360
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 10.06.2011 10.08.2011 385,18 385,18 0,0230
Разом:  Х Х Х Х Х 980,18 980,18 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.