Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АГ 399091   19.08.2010   19.05.2015    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" березня 2011 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
231641 35159971 03.05.2007   пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017  
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2011 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 5 063 956,37 5 163 875,35  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  18 667,14 39 192,85  
Вартість чистих активів фонду, грн 5 045 289,23 5 124 682,50  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 049,79 1 066,31  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2011 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 162 302,00 3,14 0,0108  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 25512617 Вінницька міська Рада UA4000042162 180 1 000,00 180 000,00 191 239,20 3,70    
3 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 191 439,00 3,71    
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
4 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 200 000 0,10 20 000,00 86 240,00 1,67 0,0013  
5 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 4 000 1,76 7 040,00 57 713,60 1,12 0,0021  
6 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 220 000 0,25 55 000,00 40 766,00 0,79 0,0097  
7 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 20 000 0,25 5 000,00 58 838,00 1,14 0,0006  
8 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 400 000 0,10 40 000,00 89 960,00 1,74 0,0016  
9 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 80 000 0,25 20 000,00 29 416,00 0,57 0,0012  
10 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 23 25,00 575,00 26 091,42 0,51 0,0006  
11 Акції 05393122 ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" UA4000070734 250 82,31 20 577,50 16 750,00 0,32 0,0237  
12 Акції 00186536 ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна" UA4000095624 10 46,25 462,50 18 000,00 0,35 0,0009  
13 Акції 05768898 ВАТ "Дніпрошина" UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 45 000,00 0,87 0,0708  
14 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 000 10,00 10 000,00 71 525,00 1,39 0,0042  
15 Акції 22048622 ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 10 000 0,25 2 500,00 20 000,00 0,39 0,0082  
16 Акції 00182863 ВАТ "Житомирський маслозавод" UA4000066591 5 000 0,05 250,00 42 500,00 0,82 0,0636  
17 Акції 00213428 ВАТ "Запоріжтрансформатор" UA0800961007 10 000 0,01 100,00 19 500,00 0,38    
18 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 18 750,00 0,36 0,0029  
19 Акції 05444546 ВАТ "Кримський содовий завод" UA4000083117 20 000 1,00 20 000,00 27 400,00 0,53 0,0091  
20 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 1 100 0,75 825,00 37 712,40 0,73 0,0010  
21 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 15 000 0,25 3 750,00 60 138,00 1,17 0,0068  
22 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 15 000 0,25 3 750,00 42 000,00 0,81 0,0077  
23 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 515 10,00 5 150,00 133 900,00 2,59 0,0888  
24 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 40 135,00 5 400,00 151 121,48 2,93 0,0019  
25 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 110 000,00 2,13 0,0647  
26 Акції 00191023 ВАТ "Північний ГЗК" UA4000066922 6 000 0,25 1 500,00 81 150,00 1,57 0,0003  
27 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 80 500,00 1,56 0,0030  
28 Акції 00165712 ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" UA4000076459 70 000 0,01 700,00 63 000,00 1,22 0,0626  
29 Акції 05471081 ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 32 670,00 0,63 0,0113  
30 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA1200661007 5 000 1,05 5 250,00 46 842,50 0,91 0,0066  
31 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 1 000 35,00 35 000,00 77 327,50 1,50 0,0108  
32 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 20 000 3,35 67 000,00 7 000,00 0,14 0,0286  
33 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 83 270,60 1,61 0,0113  
34 Акції 00191135 ВАТ "Харцизький трубний завод" UA4000081046 30 000 0,05 1 500,00 36 918,00 0,72 0,0012  
35 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 6 000 1,30 7 800,00 104 971,80 2,03 0,0016  
36 Акції 05508186 ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" UA4000067912 8 000 0,25 2 000,00 32 000,00 0,62 0,0024  
37 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 12 000 0,25 3 000,00 51 400,80 1,00 0,0014  
38 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 30 000 0,25 7 500,00 135 750,00 2,63 0,0219  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
39 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02   0,4200  
40 Облігації підприємств 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA4000089593 210 1 000,00 210 000,00 220 556,70 4,27 0,0045  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 502 175,00 2 801 660,02 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 1 502 175,00 2 801 660,02 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 159 004,24   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         3,0790  
2 405 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 18,00   05.03.2010 29.12.2011 7,8430  
3 41 000,00   ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00   22.03.2011 10.04.2012 0,7940  
4 469 500,00   ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00   11.02.2011 13.02.2012 9,0920  
5 326,35   АК "УСБ", м.Київ 300023         0,0060  
6 615 383,51   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         11,9170  
7 14,89   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001            
8 1 000,00   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00   24.12.2010 23.12.2011 0,0190  
9 100,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50   25.03.2011   0,0020  
Разом:  1 691 328,99 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00      
2 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90   0,1620  
3 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.06.2011 595,00 595,00   0,0120  
4 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 11.02.2011 11.04.2011 366,26 366,26   0,0070  
5 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 09.08.2010 30.06.2011 560 000,08 560 000,08   10,8450  
6 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 01.09.2010 101 530,10 101 530,10   1,9660  
Разом:  Х Х Х Х Х 670 886,34 670 886,34 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.