Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АГ 399091   19.08.2010   19.05.2015    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" березня 2011 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2011 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 2 358 261,82 1 979 493,06  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  22 630,44 9 560,01  
Вартість чистих активів фонду, грн 2 335 631,38 1 969 933,05  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 17 293 14 721  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 17 293 14 721  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  17 293 14 721  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 135,06 133,82  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2011 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 220 000 0,10 22 000,00 94 864,00 4,79 0,0015  
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 6 000 1,76 10 560,00 86 570,40 4,37 0,0031  
3 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 30 000 0,25 7 500,00 88 257,00 4,46 0,0009  
4 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 450 000 0,10 45 000,00 101 205,00 5,11 0,0017  
5 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 300 10,00 13 000,00 92 982,50 4,70 0,0055  
6 Акції 22048622 ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 15 000 0,25 3 750,00 30 000,00 1,52 0,0123  
7 Акції 00222226 ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" UA4000080493 5 000 0,05 250,00 10 000,00 0,51 0,0165  
8 Акції 23269555 ВАТ "Західенерго" UA4000079479 80 10,00 800,00 30 520,00 1,54 0,0006  
9 Акції 05444546 ВАТ "Кримський содовий завод" UA4000083117 30 000 1,00 30 000,00 41 100,00 2,08 0,0137  
10 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 2 500 0,75 1 875,00 85 710,00 4,33 0,0022  
11 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 22 000 0,25 5 500,00 88 202,40 4,46 0,0100  
12 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 78 000,00 3,94 0,0517  
13 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 30 135,00 4 050,00 113 341,11 5,73 0,0014  
14 Акції 00191023 ВАТ "Північний ГЗК" UA4000066922 4 000 0,25 1 000,00 54 100,00 2,73 0,0002  
15 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 80 500,00 4,07 0,0030  
16 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA1200661007 5 000 1,05 5 250,00 46 842,50 2,37 0,0066  
17 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 1 000 35,00 35 000,00 77 327,50 3,91 0,0108  
18 Акції 00135390 ВАТ "Укрнафта" UA1004781001 50 0,25 12,50 41 086,20 2,08 0,0001  
19 Акції 00191135 ВАТ "Харцизький трубний завод" UA4000081046 36 000 0,05 1 800,00 44 301,60 2,24 0,0014  
20 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 5 500 1,30 7 150,00 96 224,15 4,86 0,0015  
21 Акції 05508186 ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" UA4000067912 7 700 0,25 1 925,00 30 800,00 1,56 0,0023  
22 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 8 000 0,25 2 000,00 34 267,20 1,73 0,0009  
23 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 20 000 0,25 5 000,00 90 500,00 4,57 0,0146  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 226 342,50 1 536 701,56 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 226 342,50 1 536 701,56 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 3 301,83   ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,1670  
2 67 529,58   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         3,4110  
3 5 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00   18.03.2010 29.12.2011 0,2530  
4 151 000,00   ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00   11.02.2011 13.02.2012 7,6280  
5 71,95   АК "УСБ", м.Київ 300023         0,0040  
6 35,45   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0020  
7 5 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735 12,00   06.08.2010 23.12.2011 0,2530  
8 300,00   АТ «БМ БАНК» 380913 8,00   27.09.2010   0,0150  
9 100,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50   25.03.2011   0,0050  
10 209 400,00   ПАТ «ВТБ Банк» 321767 12,50   25.05.2010 27.05.2011 10,5780  
Разом:  441 738,81 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.06.2011 595,00 595,00   0,0300  
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 11.02.2011 11.04.2011 457,69 457,69   0,0230  
Разом:  Х Х Х Х Х 1 052,69 1 052,69 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.