Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" вересня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 5 063 956,37 3 876 365,67
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  18 667,14 46 053,47
Вартість чистих активів фонду, грн 5 045 289,23 3 830 312,20
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 049,79 796,99
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 145 772,98 3,76 0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 25512617 Вінницька міська Рада UA4000042162 180 1 000,00 180 000,00 187 535,12 4,84 1,8000
3 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 189 650,20 4,89 0,3600
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 12 000 1,76 21 120,00 76 684,80 1,98 0,0062
5 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 220 000 0,25 55 000,00 40 766,00 1,05 0,0097
6 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 20 000 0,25 5 000,00 32 102,00 0,83 0,0005
7 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 1 200 000 0,10 120 000,00 108 480,00 2,80 0,0047
8 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 11 694,00 0,30 0,0009
9 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 23 25,00 575,00 14 861,78 0,38 0,0006
10 Акції 05768898 ВАТ "Дніпрошина" UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 45 000,00 1,16 0,0708
11 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 3 500 10,00 35 000,00 87 948,35 2,27 0,0148
12 Акції 22048622 ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 10 000 0,25 2 500,00 12 900,00 0,33 0,0082
13 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 520 10,00 5 200,00 144 560,00 3,73 0,0041
14 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 7 745,00 0,20 0,0029
15 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 10 500 0,75 7 875,00 196 276,50 5,06 0,0092
16 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 28 000 0,25 7 000,00 76 235,60 1,97 0,0128
17 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 28 000,00 0,72 0,0052
18 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 400 10,00 4 000,00 62 786,68 1,62 0,0690
19 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 15 135,00 2 025,00 27 180,39 0,70 0,0007
20 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 24 000,00 0,62 0,0647
21 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 12 000 0,25 3 000,00 105 720,00 2,73 0,0005
22 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 36 440,00 0,94 0,0030
23 Акції 05471081 ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 22 500,00 0,58 0,0113
24 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 15 000 1,05 15 750,00 66 675,00 1,72 0,0066
25 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 2 000 35,00 70 000,00 61 041,20 1,58 0,0074
26 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 20 000 3,35 67 000,00 20 000,00 0,52 0,0286
27 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 34 800,00 0,90 0,0113
28 Акції 00190977 ВАТ "Центральний ГЗК" UA4000066831 11 000 0,25 2 750,00 74 933,40 1,93 0,0020
29 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 10 000 1,30 13 000,00 84 660,00 2,18 0,0027
30 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 12 000 0,25 3 000,00 26 550,00 0,69 0,0014
31 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 85 000 0,25 21 250,00 229 772,00 5,93 0,0621
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
32 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
33 Облігації підприємств 21560766 ПАТ "Укртелеком" UA4000089593 210 1 000,00 210 000,00 217 443,81 5,61 0,0045
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 629 090,00 2 500 714,83 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 629 090,00 2 500 714,83 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 200 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 15,50 12.07.2011 16.04.2012 5,1590
2 260 000,00 ПАО "Платинум банк" 380388 15,00 12.07.2011 16.01.2012 6,7070
3 409 846,16 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 10,5730
4 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.06.2010 29.12.2011 0,1290
5 41 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 22.03.2011 10.04.2012 1,0580
6 119 400,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 3,0800
7 276,35 ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0070
8 2 637,88 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,0680
9 55,88 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 0,0010
10 1 000,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 23.12.2011 0,0260
11 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 0,0030
Разом:  1 039 316,27 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 4 188,45 4 188,45 0,1080
2 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00
3 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.12.2011 595,00 595,00 0,0150
4 33540395 АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ Інше 06.09.2011 30.11.2011 5 019,21 5 019,21 0,1290
5 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.08.2011 12.10.2011 366,26 366,26 0,0090
6 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 09.08.2010 31.12.2011 250 000,08 250 000,08 6,4490
7 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 01.09.2010 76 147,57 76 147,57 1,9640
Разом:  Х Х Х Х Х 336 334,57 336 334,57 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.