Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" вересня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008 пайовий відкритий
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн 2 358 261,82 1 030 234,32
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  22 630,44 3 565,30
Вартість чистих активів фонду, грн 2 335 631,38 1 026 669,02
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 17 293 12 070
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб,
у т. ч. 
4.1.1  резидентів; 
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 17 293 12 070
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  17 293 12 070
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 135,06 85,06
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 7 000 1,76 12 320,00 44 732,80 4,34 0,0036
2 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 20 000 0,25 5 000,00 32 102,00 3,12 0,0005
3 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 300 000 0,10 30 000,00 27 120,00 2,63 0,0012
4 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 400 10,00 14 000,00 35 179,34 3,42 0,0059
5 Акції 22048622 ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 15 000 0,25 3 750,00 19 350,00 1,88 0,0123
6 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 220 10,00 2 200,00 61 160,00 5,94 0,0017
7 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 61 686,90 5,99 0,0029
8 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 20 000 0,25 5 000,00 54 454,00 5,29 0,0091
9 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 47 090,01 4,57 0,0517
10 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 10 135,00 1 350,00 18 120,26 1,76 0,0005
11 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 5 000 0,25 1 250,00 44 050,00 4,28 0,0002
12 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 1 000 9,96 9 960,00 18 220,00 1,77 0,0015
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 5 000 1,05 5 250,00 22 225,00 2,16 0,0022
14 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 1 300 35,00 45 500,00 39 676,78 3,85 0,0048
15 Акції 00190977 ВАТ "Центральний ГЗК" UA4000066831 6 200 0,25 1 550,00 42 243,08 4,10 0,0011
16 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 5 000 1,30 6 500,00 42 330,00 4,11 0,0014
17 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 22 125,00 2,15 0,0012
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 151 605,00 631 865,17 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 151 605,00 631 865,17 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 000,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 06.09.2012 0,9710
2 36 800,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 02.10.2011 3,5720
3 10 000,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 11.09.2012 0,9710
4 43 000,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 07.10.2011 4,1740
5 2 887,08 ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735 0,2800
6 48 232,34 КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012 4,6820
7 5 000,00 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.03.2010 29.12.2011 0,4850
8 100 000,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 13,00 11.02.2011 13.02.2012 9,7070
9 105,50 ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0100
10 35,81 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 0,0030
11 88 000,00 АКБ "Інтеграл" 320735 12,00 06.08.2010 23.12.2011 8,5420
12 100,00 АТ «БМ БАНК» 380913 8,00 27.09.2010 0,0100
13 100,00 ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 12,50 25.03.2011 0,0100
Разом:  344 260,73 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 30.12.2011 595,00 595,00 0,0580
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.08.2011 12.10.2011 438,42 438,42 0,0430
3 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 31.05.2011 30.12.2011 53 075,00 53 075,00 5,1520
Разом:  Х Х Х Х Х 54 108,42 54 108,42 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.